Tjänster

Asbest Sanering

Ibland vid rivning eller innan så upptäcker man att det finns Asbest där man ska, eller i värsta fall har, rivit.

Då kommer vi och sanerar genom att noga täcka in arbetsplatsen, så inte Asbesten kan spridas, och sedan sanerar bort asbesten enligt de gällande lagar och regler som finns. Efter utförd sanering kan sedan vanligt arbete utföras/återupptas.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest AFS 2006:1