Tjänster

Golvslipning

Efter rivning eller gjutning kan det ibland behövas slipa bort limrester eller ojämnheter.

Detta utför vi med noga utvalda maskiner vilkas storlek anpassas efter uppdragets art och yta som ska slipas.