Tjänster

Brandtätning

Vid nyproduktion eller upptagning av nya hål så behövs det ofta brandtätas för att säkerställa att branden inte kan sprida sig så lätt mellan de olika byggnadsdelarna.

Detta dels för att minimera materiella skador men mest för ge tid till utrymning och rädda liv vid en brand. För detta har vi idag främst två system som vi använder, Protega och Fireseal.