Tjänster

Miljöinventering

För att bl.a minska risken att utsättas för skadliga ämnen när byggnader ska renoveras, eller rivas, så kan/bör/ska det ha utförts en miljöinventering.

Bland vanliga miljöfarliga ämnen som upptäcks är Asbest, PCB, Klorparafiner och bly.